Grøn Gren 

Grøn Gren - et anderledes skoletilbud

Grøn Gren er et helt særligt tilbud til unge med særlige behov. Det er et prøvefrit tilbud, hvor fokus er at hjælpe dig ind i et fællesskab og godt videre i livet.
Måske har du svært ved alt det boglige? Måske synes du, det er svært at være sammen med mange?
På Grøn Gren er der få elever og lærerne er tæt på eleverne.

 

Grøn Gren er målrettet unge med særlige boglige og indlæringsmæssige behov. Det er et tilbud til dem, der igennem skoleforløbet har modtaget specialundervisning, og som har svært ved at klare især de boglige undervisningskrav på lige fod med jævnaldrende.

Undervisningens mål er at udvikle, udruste og stimulere den enkelte elev til at kunne begå sig i samfundet. Hver enkelt elev har sit individuelle udgangspunkt, og her ønsker vi at møde en den enkelte. Målet er at formidle kundskab og viden igennem en virkelighedsrelevant undervisningsform, der kan styrke selvtilliden og troen på et efterfølgende uddannelsesforløb eller arbejdsliv.

Betingelsen for at komme på Grøn Gren er - som udgangspunkt - at du af PPR i din hjemkommune skal være indstillet til mndst 9 ugentlige støttetimer.


Se billeder fra hverdagen på Grøn Gren


Læs meget mere om Grøn Gren i vores brochure


Måske er du også interesseret i