Ledige pladser 
Du er her: 

Ovenstående er hentet fra www.efterskole.dk. Du kan opleve at komme på venteliste, selvom der i et skoleår står "ledige pladser". Dette hænger sammen med, at vores erfaring er, at der bliver plads til de fleste af dem, som ønsker at gå hos os.

Se vores optagelsesprocedure og -vilkår herunder

 

Optagelsesprocedure og -vilkår

 

Frøstruphave Efterskole har plads til 135 elever (2020).

Elever til de enkelte skoleår optages efterhånden, som man tilmeldes. Det vil sige, at når vi modtager en indmeldelse på et barn, så skriver vi barnet op på elevlisten til det relevante skoleår. Husk altid at tjekke, om I har valgt det rigtige skoleår ift. barnets nuværende årgang. Det er gratis at blive optaget.

Er elevholdet på årgangen allerede fyldt op, kommer man på en venteliste. Det er naturligvis også gratis at stå på venteliste.

Bemærk: Der er 4 ventelister pr. skoleår: 
9. kl. drenge // 9. kl. piger // 10. årgang drenge // 10. årgang piger. 
Vi har disse fire ventelister, da vi som udgangspunkt ønsker en nogenlunde ligelig fordeling af drenge/piger og 9./10. årgang. (Derudover er der en særlig optagelsesliste til Grøn Gren, der optages efter individuelle samtaler).

I efteråret (ca. 1. sept.) før skoleårets begyndelse, modtager de optagede elever et brev om indbetaling af første rate på 1.500 kr. (2019), hvor man endelig tilkendegiver, at man ønsker pladsen (Fravælges pladsen senere, betragtes denne betaling som et gebyr.). De 1.500 kroner bliver betragtet som en del af den samlede betaling for efterskoleopholdet. Derfor kalder vi det for ”første rate”.

Bliver elevholdet ikke fyldt op i den forbindelse tages der ind fra ventelisterne i rækkefølge. Dog får de elever, der allerede går på skolen i 9. klasse, og som også står på venteliste til 10. årgang buddet først. Der reserveres plads til omkring 6 elever til Grøn Gren, som er en specialklasse. Der kan også blive taget hensyn til elever til integration eller elever, der er bosat i udlandet el. lign.

I foråret opkræves anden rate, som skal betales senest den 31. maj. Dette beløb indgår - ligesom første rate - også i det samlede beløb, der skal betales for opholdet, men såfremt der frameldes inden skolestart i august vil anden rate (ligesom første rate) ikke blive tilbagebetalt.

Bemærk: Selvom vi som skole har venteliste på en årgang, er de som oftest ikke helt reelle, da mange vælger at tilmelde sig flere efterskoler. Vores erfaring er, at langt de fleste, som ønsker en plads hos os, får den. Især hvis man er villig til at vente til hen i foråret, hvor der omkring 1. marts (valg af ungdomsuddannelse) og 1. juni (betaling af anden rate) kan ske forskydning på det kommende elevhold. Men vi kan selvfølgelig ikke udstikker nogen garantier, da det afhænger af mange forskellige familiers endelige valg.

Der er mulighed for at søge individuel supplerende støtte til skolepengene. Størrelsen på puljen til dette afhænger af indkomstniveauet hos familierne på det gældende elevhold.

Der gives desuden 10.000 kr. i søskenderabat (2019) pr. familie (eller 5.000 kr pr barn), hvis man har to af sted på FE ad gangen.