Økonomi 
Du er her: 

PRISER:

Familiens betaling (Egenbetalingen) er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene har fratrukket elevstøtte fra staten. Egenbetaling og elevstøtte udregnes sædvanligvis på ugebasis.
(Se nedenfor hvordan det beregnes) 

 

SKOLENS PRIS UDGØR I SKOLEÅRET:

2019/20: 2.270,- kr. pr. uge
2020/21: 2.350,- kr. pr. uge

 

 

HVAD FÅR DU FOR PENGENE:

De første kr. 2.175,00 dækker:

Undervisning

Kost og logi

Skitur eller udenlandstur

De sidste kr. 50,00 dækker:

Skoledragt og shorts/t-shirt

Mindetrøje

Minde CD og blå bog

Online ordbøger

Microsoft Office2016

Event

Herfra trækkes elevstøtte fra staten.

 

ELEVSTØTTEN:

Efterskolen ansøger på elevens/forældrenes vegne Uddannelsesstyrelsen om statslig elevstøtte.

Elevstøtten beregnes på grundlag af forældreindkomsten / husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM bidrag.

 

Hvis barnets forældre er separeret eller ikke gift med hinanden, og har de forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) eller senest har boet sammen med samt denne forældres eventuelle samlever.

 

Hvis en forælder eller samlever dør i støtteperioden, eller hvis en forælder får bevilling til separation eller skilsmisse, indberetter skolen dette til Uddannelsesstyrelsen, som så foranlediger nyt støttebeløb beregnet. 

 

UDMELDELSE ELLER FRITAGELSE FOR UNDERVISNING:

Hvis eleven afbryder sit ophold, betales et udmeldelsesgebyr, som på nuværende tidspunkt er kr. 2.500.

 

Ønsker man f.eks. at have sit barn med på ferie i en anden uge end den, hvor vi holder ferie, meldes barnet ud af skolen i den uge, og vi vil opkræve de manglende offentlige tilskud på ca. 2500,- kr. fra hjemmet.

 

Ved fritagelse anmodes forældrene om at henvende sig til skolen i god tid.

 

SØSKENDERABAT:

Hvis man har to børn fra samme husstand gående på skolen i samme skoleår gives en rabat på kr. 10.000 til det yngste barn.