Erhvervspraktik og brobygning 
Du er her: 

Uddannelsesvejledning - praktik og brobygning

Erhvervspraktik

Alle elever i 9. klasse og nogle elever i Frem10 Erhvervssporet skal i erhvervspraktik i en uge. Det foregår i uge 46. Et praktikforløb kan være med til at afklare uddannelsesvalget. Du må gerne selv finde en praktikplads, men skolens vejledere laver den endelige aftale med praktikstedet. Som elev skal du bo på skolen og kan altså som udgangspunkt ikke bo hjemme hos dine forældre eller andre.

Brobygning

Alle elever i Frem10 skal deltage i brobygningsforløb af hver en uges varighed. Det sker i uge 46. Man bor på skolen i denne uge. Skolevejlederne sørger for at tilmelde dig ud fra dine ønsker.


    11 aug kl. 09:27

    Skoleåret 20/21 begynder

    Velkommen til skoleår fyldt med fællesskab og oplevelser