Formål og indhold 
Du er her: 

Uddannelsesvejledning

Formål med uddannelsesvejledningen

Formålet med skolevejledningen og Undervisningen i Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering på Frøstruphave Efterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.

Undervisning i forskellige emner skal give eleven et godt grundlag til at træffe et uddannelsesvalg og senere et erhvervsvalg. Eleven skal forstå at valget træffes på grundlag af en række personlige forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger, og derigennem kan udarbejde en personlig uddannelsesplan.

Indhold

På Frøstruphave Efterskole skal alle elever:

 • Arbejde med en personlig uddannelsesplan som grundlag for mindst 2 samtaler med skolens vejleder.
 • Udarbejde en uddannelsesplan, der medsendes til en senere ungdomsuddannelse.
 • Udarbejde en selvvalgt opgave i 10. årgang (Frem10), med udgangspunkt i uddannelsesplanen.
 • Erhverve kendskab til uddannelsessystemet med fokus på ungdomsuddannelserne.
 • Vejledes i ansøgningsprocedure i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse.

Skolen har 2 vejledere med ansvar for skolevejledningen og undervisningen i de nævnte områder. Vejlederne har ansvar for gennemførelse af samtaler, udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgningsprocedure i forbindelse med ungdomsuddannelser. Vejlederne har ansvar for information om aktiviteter m.v. i forhold til skolens ledelse, medarbejdere, elever og forældre.


  16 maj kl. 19:00

  Forårsfest på FE

  Kom og oplev, hvad valgfagene har arbejdet med i løbet af skoleåret.

  26 maj

  Sekskantsstævne

  6 efterskoler. 1 vinder.

  26 jun

  Afslutning på skoleåret 19/20

  Dagen bedre kendt som Store Tudedag