Inklusion og støtte 
Du er her: 

Inklusionstilbuddet på FE

På Frøstuphave Efterskole tilrettelægger vi en differentieret undervisning og vi ved, at tilgangen til at lære er forskellig fra elev til elev. Derudover ved vi, at der også elever, hvis behov for støtte rækker ud over den almindelige brug af undervisningsdifferentiering. Derfor har vi et inklusionstilbud, som er målrettet dig, som har brug for et ekstra fagligt skub.

I 9.klasse kan inklusionsstøtten bestå af:

- supplerende undervisning i dansk og matematik i mindre grupper
- 2-lærer-ordning i nogle dansk og matematiktimer
- ekstra hjælp ved den daglige lektietime (studiemiljø)
- I særlige tilfælde mulighed for individuel faglig støtte.

Du får en vejledningslærer fra klasseteamet, som foretager vejledningssamtaler med dig i løbet af året. Derudover er der løbende forældre-kontakt og samarbejde om din faglige udvikling. Inklusionselevers forældre indbydes til to årlige skole-hjem-samtaler.

 

Frem10s inklusionstilbud kaldes ”Boost”

På Frem10 er undervisningen anderledes tilrettelagt, og derfor er inklusionstilbuddet her også skruet anderledes sammen. Her tilbyder vi de elever, der er berettiget inklusionsstøtte, en ugentlig lektions støttetime, kaldet ”Boost”.

”Boost” er et tilbud, som giver dig overblik over og støtte i eksempelvis ugeopgaven – både mht. struktur og forståelse, hjælp til forskellige strategier ud fra lige præcis dine udfordringer, hjælp med at blive bedre til at bruge og udnytte IT redskaber, mm. En gang om ugen mødes I med en af de tilknyttede lærere, hvor læreren ofte vil vejlede individuelt.   

”Boost” er obligatorisk og kun rettet mod de elever der er berettiget til inklusionsstøtte.

ATA står for ”Ansigt til Ansigt”.

ATA er et individuelt støttetilbud til dig, som har brug for særlig støtte, vejledning og guidning for at komme godt igennem dit efterskoleophold. 

ATA kan formes efter dine behov. Der tilbydes en eller flere ugentlige møder med en lærer, som tager en personlig samtale med dig.

Behov som ønskes dækket kan være:

- struktur på og overblik over hverdage og kommende begivenheder
- hjælp til at navigere i sociale netværk og situationer
- guidning og rådgivning i forhold til trivsel generelt

ATA støttetimerne er typisk finansieret af hjemmekommunen.

ATA kan også være en del af skolens inklusionstilbud. I så fald er hjælpen fagligt målrettet, for eksempel planlægning og tilrettelæggelse af lektier og arbejdsprocesser.