Prøvefri Frem10 og ungdomsuddannelserne 
Du er her: 

Uddannelsesvejledning - Prøvefri Frem10 og ungdomsuddannelser

HVORDAN ER JEG STILLET SOM ELEV, NÅR FREM10 PÅ FRØSTUPHAVE EFTERSKOLE ER PRØVEFRIT?

Vores tilbud på 10. årgang, Frem10, er prøvefrit. Det vil sige, at du ikke kan få en almindelig 10. klasse, hvis du går på Frøstruphave Efterskole.

HVORFOR?

  • Fordi vi vil mere end den almindelige 10. klasse.
  • Fordi vi ønsker et prøvefrit tilbud, hvor eleverne arbejder for deres egen udviklings skyld og ikke for at få en bestemt karakter.
  • Fordi vi ønsker at prioritere evaluering i form af samtaler, feedback og lignende. Fokus skal i lige så høj grad være på processen og det, man lærer på vej mod målet, frem for fokus på et slutresultat i form af en karakter. 
  • Fordi som efterskole er vi en fri skole, som har muligheden for at tilbyde et alternativ. Det vil vi gerne udnytte og udforske ved at være i konstant proces omkring, hvordan vi laver den bedste 10. klasse. Ikke bare fra år til år, men også i løbet af året, afstemt efter de enkelte hold og når vi får en god idé.

KAN JEG SÅ STADIG KOMME IND PÅ EN GYMNASIAL UDDANNELSE ELLER HF EFTER FRØSTRUPHAVE?

Ja!

HVORDAN?

Den 4. november 2019 blev der indgået en aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om justering af optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser

I denne aftale blev optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser justeret, og i forhold til vores prøvefri tilbud, Frem10, er især følgende afgørende:
Forlænget gyldighed af resultater fra 9. og 10. klasse
Ansøgere til de gymnasiale uddannelser kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse ... Ansøgerne vil fortsat skulle leve op til alle adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen. 

Dermed er elever på Frem10 helt sidestillet med elever, der går direkte fra en 9. klasse med afgangsprøve til en gymnasial uddannelse.

JEG VILLE GERNE FORBEDRE MINE KARAKTERER I 10. KLASSE – HVAD GØR JEG SÅ? 

Da vi ikke giver karakterer eller fører op til 10. klasse-prøven, er dette ikke muligt på det prøvefri tilbud på Frøstruphave.

Men bemærk: Meldingen fra ministeriet er, at det er i 9. klasse, at ”slaget skal stå”. Meningen med 10. klasse i mindre grad end tidligere, at man skal forbedre sine karakterer. Ungdomsuddannelserne kigger på resultatet fra 9. klasse. Vores vurdering er, at hvis du er egnet til gymnasiet, så skal dine karakterer allerede afspejle det efter 9. klasse. Og du får altså ikke mulighed for at gå op til en prøve med karakterer på Frem10.

HVOR KAN JEG LÆSE MERE? 

Her kan du læse om de nye optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser, incl. HF:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/adgang

KAN JEG STADIG KOMME IND PÅ EN ERHVERVSUDDANNELSE EFTER FRØSTRUPHAVE?

Ja!

HVORDAN? 

Du skal allerede have bestået folkeskolens afgangseksamen. For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven have aflagt syv obligatoriske prøver i 9. klasse. Eleven skal her opnå en gennemsnitska¬rakter på 2,0 (ingen oprunding) i de syv obligatoriske prøver. 

Du skal mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9. klasseprøve.

ELLER

Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

Uanset ovenstående:

Når du går på Frøstruphave Efterskole i Frem10 og derefter søger optagelse på erhvervsuddannelsen, skal du, fordi det under et år efter, du er blevet færdig med 9. klasse, være vurderet uddannelsesparat.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG IKKE OPFYLDER KRAVENE?

Så kan du komme til en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Der er mulighed for at tage optagelsesprøven 2 gange, og i sjældne tilfælde 3.

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men har et snit på mindst 2,0 i dansk og matematik, udelades optagelsesprøven.

JEG VILLE GERNE FORBEDRE MINE KARAKTERER I 10. KLASSE – HVAD GØR JEG SÅ? 

Da vi ikke giver karakterer eller fører op til 10. klasse-prøven, er dette ikke muligt på det prøvefri tilbud på Frøstruphave.

Men bemærk: Meldingen fra ministeriet er, at det er i 9. klasse, at ”slaget skal stå”. Meningen med 10. klasse i mindre grad end tidligere, at man skal forbedre sine karakterer. Erhvervsuddannelserne kigger på resultatet fra 9. klasse. I en almindelig 10. klasse kan man dog godt forbedre i dansk, engelsk og matematik. I forhold til erhvervsuddannelserne er dette dog kun relevant, hvis snittet i de obligatoriske prøver i dansk og matematik er under 2. Er de det, er der stadig andre veje ind på erhvervsuddannelser – se nedenfor.

ER DER ANDET, JEG SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?

Du skal være opmærksom på, at der på nogle erhvervsuddannelser kan være krav om, at du har været til prøve i bestemte fag (fx dansk) i 10. klasse. Dette kan dog være meget individuelt for den enkelte studerende ift. uddannelse og uddannelsessted. Som efterskole vil vi være behjælpelige med at fremlægge dokumentation for gennemført undervisning på Frem10, som evt. vil kunne give merit.

HVOR KAN JEG LÆSE MERE? 

Her kan du læse om optagelseskravene til erhvervsuddannelserne:
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/adgang-og-optagelse/adgangskrav