Medarbejdere 
Du er her: 

Administration & Ledelse

Lærere

Køkkenpersonale

Pedeller og rengøring

FE som medarbejder - FORSKELLIGHED - FÆLLESSKAB

Vi ønsker, at medarbejderne oplever glæde, trivsel og et meningsfyldt arbejde. Skolens ansatte og bestyrelse skal afspejle forskellighed i en fælles forankring: skolens værdigrundlag. Vi ønsker, at alle ser muligheder i at udvikle og uddanne sig.