Formål og værdier 
Du er her: 

Formål og værdier

Formål

Frøstruphave Efterskole er oprettet af Kirkelig Forening for Indre Mission og KFUM og KFUK i Vestjylland, den 1. august 1983.

Skolens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Vi driver skolen på Den evangelisk-lutherske Folkekirkes grund og i tæt samarbejde med skolens bagland (Indre Mission & KFUM/K)

Som efterskole er det vores hovedsigte at arbejde med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, baseret på vores værdigrundlag

 

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn som det findes i Bibelen og udtrykt i Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse.

  • Vi tror på, at de værdier og glæder, der udspringer af et liv i troen på Jesus Kristus som frelser, er vejen til livsglæde.
  • Vi tror på, at mennesket udvikles af såvel udfordringer som motivation, og at der skal være rum for frihed og gensidig respekt.
  • Vi tror på, at omsorg for medmennesket er meget betydningsfuldt.
  • Vi tror på samarbejde, ansvarlighed og plads til forskellighed som vigtige værdier.
  • Vi tror på, at dialog og engagement i folkelige, nationale og globale samt sociale og kirkelige fællesskaber er både vigtige og værdifulde værdier.
  • Vi tror på, at det er vigtigt at bygge bro mellem generationerne og forskellige samfundsgrupper.
  • Vi tror på kvalitet, konsekvens og et tidssvarende, fagligt højt niveau i såvel undervisning som fritid.

Hvad vil vi?

Frøstruphave Efterskole ønsker at forandre og forankre.
Bliv til den, du er skabt til at være: Spred vingerne og lad dig bære af fællesskabet og Guds kærlighed.

FE som hjem - NÆRVÆR

Vi ønsker, at skolen har et hjemligt og hyggeligt miljø med fokus på fællesskab, blik for den enkelte, gensidig respekt og ærlighed. Dette sker gennem elevmedbestemmelse, måltidsfællesskabet, de trygge rammer i familierne og det fælles rum på skolen.

FE som kristent hjem - FORANDRE OG FORANKRE

Vi ønsker et kristent hjem, hvor mødet med Jesus som verdens frelser skaber et fællesskab af både elever og lærere. Et fællesskab præget af frihed, kærlighed og respekt, som giver rum for, at den enkelte tager stilling. Vi ønsker, at troen på Gud forankres, gøres levende og aktiv og tages med ud i livet efter FE.

FE i undervisningen - UDVIKLING

Vi ønsker…

  1. at skabe undervisning som er meningsfyldt, nærværende og giver lyst til at lære.
  2. at eleverne mødes i deres forskellige behov og udvikler sig fagligt og personligt i rammer, som understøtter elevernes potentialer og sikrer deres trivsel.
  3. at forældrene oplever et aktivt skole-hjem-samarbejde og inddragelse i deres barns faglige udvikling.

FE og omverdenen - ENGAGEMENT

Vi ønsker at skabe grobund for nysgerrighed, engagement, ansvarlighed og demokratisk dannelse, sådan at eleverne sætter aftryk i omverdenen og omverdenen sætter sig aftryk i eleverne – gennem mission og gennem lokale og globale relationer.

FE som medarbejdere, ledelse og bestyrelse - FORSKELLIGHED - FÆLLESSKAB

Vi ønsker, at medarbejderne oplever glæde, trivsel og et meningsfyldt arbejde. Skolens ansatte og bestyrelse skal afspejle forskellighed i en fælles forankring: skolens værdigrundlag. Vi ønsker, at alle ser muligheder i at udvikle og uddanne sig.

FE som virksomhed - KVALITET - ANSVARLIGHED

Vi ønsker at have medarbejdere, ledelse og en bestyrelse, som alle er kvalificerede og udviklingsorienterede. Der skal være kvalitet i fysiske og psykiske rammer, og drift og ledelse skal være præget af åbenhed og ansvarlighed.