9. klasse 

UDVIKLING – fagligt og menneskeligt. UDFORSKNING – af livet og verden

9.klasse på Frøstruphave Efterskole er ligesom på en folke- eller friskole – bare bedre. Her møder du nemlig også dine lærere over et brætspil om aftenen eller til en badmintonkamp i hallen, så din lærer ser flere sider af dig, og du ser flere sider af din lærer. Det er altså en kæmpe fordel.

Hos os er der en god tone i undervisningen og et seriøst arbejdsmiljø, hvor det ikke er mærkeligt at gøre sig umage. Du bliver klædt på til at klare en ungdomsuddannelse og udvikler dig både fagligt og menneskeligt.

Vi vil gerne støtte dig i den proces det er, at tage ansvar for sin egen læring. Vores klasser har en meget overskuelig størrelse, så der er plads til at blive set og hørt. Og så kan du få hjælp til lektierne i studiemiljøet om aftenen.

Vi ved, at man lærer forskelligt, og det tager vi hensyn til når vi underviser. Derfor vil du også opleve forskellige tilgange til undervisningen. Du bliver inddraget, udfordret og lærer at tænke selvstændigt og kritisk. Sammen udforsker vi livet og verden.

Obligatoriske fag i 9. klasse

Dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, tysk, samfundsfag, geografi, historie, idræt og biologi.

I alle fag står vi mål med Folkeskolen. Skoleåret afsluttes med 9. klasse-prøverne..