Frem10 

Hvorfor skal du vælge Frem10?

 • Fordi du får MERE end den almindelige 10. klasse.
 • Fordi du, i vores prøvefrie tilbud, arbejder for din egen udviklings skyld og ikke for at få en bestemt karakter.
 • Fordi vi evaluerer i form af samtaler, feedback og lignende. Fokus skal i lige så høj grad være på processen og det, man lærer på vej mod målet, frem for fokus på et slutresultat i form af en karakter.
 • Fordi som efterskole er vi en fri skole, som har muligheden for at tilbyde et alternativ. Det vil vi gerne udnytte, og vi er hele tiden i process omkring, hvordan vi laver den bedste 10. klasse. Ikke bare fra år til år, men også i løbet af året, afstemt efter eleverne - og når vi får en god idé.
 • Fordi du med Frem10 får et personligt og fagligt overskud, som klæder dig rigtig godt på til at håndtere de krav der stilles på ungdomsuddannelserne.


Kort sagt: FREM10 ER IKKE AFSLUTNINGEN PÅ DIN FOLKESKOLETID - DET ER BEGYNDELSEN PÅ DIN FREMTID!


Vi synes, du skal bruge dit 10. skoleår på at UDVIKLE dig og lære dig selv bedre at kende:  

 1. Fagligt: Du skal blive bedre til at fordybe dig. Du skal forholde dig reflekterende og analytisk til faglige emner, og du skal have skærpet dine kommunikative kompetencer.
 2. Personligt: Du skal øve dig i at tage ansvar, være ambitiøs på egne vegne og forholde dig til dig selv og den verden du er en del af.
 3. Socialt: Du skal blive bedre til at rumme andre og indgå i demokratiske fællesskaber


Undervisningen er varieret og utraditionel:

 • Fag på tværs: Her arbejdes emneorienteret med forskellige faglige områder. Det kan fx være emnet ”LYS” – hvor man arbejder med lysets brydning, lysets betydning i kunsten, Lyset i Johannesevangeliet osv.
 • Kompetence-fag: Du vælger enten ”Håndværk og Teknik”, ”Mennesker og Samfund” eller ”Sprog og Naturvidenskab”. Her er undervisningen målrettet mod din fremtidige uddannelse og de kompetencer, der er brug for.
 • Studiegrupper: Tre gange om ugen er du med i en studiegruppe. Her skal I i fællesskab løse en række faglige opgaver, og samtidig øver du dig i at strukturere din tid og tage ansvar i en gruppe.
 • Individuelle vejledningssamtaler med en fast vejledningslærer sikrer, at du også selv får øje på den udvikling du går igennem, og hjælper dig videre, hvis du kører fast.
 • Portfolio er et evalueringsværktøj, hvor du arbejder med at sætte dig personlige mål, og hvor der er plads til dine tanker og refleksioner over, hvor du er på vej hen.