KK - det formelle 
Du er her: 

Følgende dokumenter danner lovmæssigt grundlag for afholdelse af Konfirmandkurset på FE 2020